Reservedeler

Betong er et unikt materiale som kan formes til nesten hva som helst og brukes nesten hvor som helst.

Under produksjon og distribusjon har derimot betong en annen egenskap – det sliter på alt det kommer i kontakt med.

Dette har vi tatt konsekvensen av. Derfor tilbyr vi reservedeler og slitedeler til hele næringskjeden i betongindustrien – blandeanlegg, blandemaskiner, betongtromler, betongpumper, transportbånd og teleskoprenner.