Transportbånd

THEAM

Theam er verdens største produsent av transportbånd for betong.

Kravene til enklere og mer effektiv betongdistribusjon blir stadig flere. Det har medført at transportbånd og teleskoprenner – sammen med betongpumper – har blitt den vanligste måten og levere betong på.

Lium er forhandler av Theam transportbånd og MSM teleskoprenner  – begge markedsledere innen sitt segment i Norge.